Региональное информационное агентство
поиск по статьям и новостям

ИРОН БÆГÆНЫЙЫ БÆРÆГБОН

27.09.2016, 4:13      Новости Беслана

Ныр фондз азы д?ргъы б?ркадджын ф?зз?джы Ирыстон б?р?г к?ны ирон б?г?ныйы б?р?гбон. Ацы р?сугъд мадзал к?й руаджы сыр?зыд, уыдон сты б?г?ныфыц?н компани «Бавария» ?м? н? республик?йы культур?йы министрад. Ивгъуыд азты б?р?гбон ?нтыстджын?й ацыд К?с?г-Балхъары, Хъ?р?сейы ?м? Хуссар Ирыстоны. Ацы аз та райдыдта Самар?йы гор?т?й. Бынтон цымыдисаг уый у, ?м? с? с?йраг уынг - «Осетинская»-йы - с?мбырд д?с мин ад?ймаг?й фылд?р - иууылд?р ир?тт?. Уый ф?ст? й? б?р?г кодтой Хуссар Ирыстоны. Ацы аз та ма н? б?г?ныфыцджыты номхыгъдыл бафтыд Франций? ?м? Турк?й. Н? фыд?лт? карз нозт нуазаг ад?мыл нымад н? уыдысты, ф?л? с?м ирон б?г?ны у?лдай бынат ахста с? фынг?в?рдты. Уым? г?сг? с?вз?рд ацы мадзал. ?ртыцц?джы Бесл?ны б?р?г кодтой ацы диссаджы р?сугъд бон. Культур?йы Галуаны ф?зм? ?рбацыд тынг бир? ад?м. Ард?м ма с?мб?лдысты Францийы ирон диаспор?йы с?ргъл?уу?г Джанайты Лор?, республик?йы культур?йы министрады ад?мон сф?лдыстады центр «Фарны» директор, н? районы хъ?уты мин?в?ртт?. Куыд алы хатт, афт? ныр д?р с? диссаджы равдыст?й дисы бафтыдтой ад?мы ?рыгон техникты сф?лдыстадон центры ахуырдзаут?, с? с?ргъл?уу?г Хадыхъаты Т?ир?. Ацы ран ?пп?ты фыццаг алыхуызон хъ?ууонх?дзарадон кус?н г?рзт? аразыныл сыв?лл?ты ахуыр кодта Х?мыцаты ?хсарбег (рухсаг у?д!). Й? д?сныйад ын дардд?р х?цц? к?нынц й? ахуырдзаут? Ходы Алан, Санаты Тамерлан ?м? Сидахъаты Виталий. У?д? фыццагон б?г?ны фыц?н дзаум?тты равдыст та сар?зтой Болиаты Светлан?йы ахырдзаут?. У?лд?фы з?лыдысты ирон ф?ндыры з?лт?. Ад?м цымыдис?й ?нхъ?лм? кастысты б?р?гбоны райдианм?. Н? районы сылгойм?гт?й й? ныфс чи бахаста ацы б?рнон конкурсм?, уыдон уыдысты ?гайты Жанн? – Заманхъул?й, Уататы Нин? ?м? Сыкъаты Тамар? – Ног Б?т?хъойыхъ?у?й, Дзампаты Раис? – Хуым?лл?г?й, Музаты Фатим? – Олгинск?й?, Дауыйаты З?лин? – Фарныхъ?у?й, Дзускаты Луиз? – Ц?лыкк?й, Дзугаты Диан? – Брут?й, Тедеты Жанн? – Раздзог?й, Фидараты Эльвир? ?м? Дзарасаты К?рин? - Зилг?й?. Ацы аз, ц?м?й ?н?з?рд?худт?й б?р?г ?рц?уой хуызд?р б?г?ныфыцджыт?, уый тыхх?й иум?йаг уынафф?м? г?сг? конкурсы архайджыт?н л?в?рд ?рцыд хиц?н номырт?, к?цыты н? зыдтой н?д?р архайджыт? с?х?д?г, н?д?р жюрийы у?нгт?. С? мыгг?гт? мыхуыр ?в?рд?й уыдысты хиц?н къонвертты. Конкурсы архайджыт?н аргъ кодтой жюрийы у?нгт?: Дыдарты Георгий, компани «Бавария»-йы б?г?ныфыц?н цехы хицау, Бытт?ты Ирбег, компани «Бавария»-йы коммерцион директор, Тедтаты Эльврик, районы Ныхасы у?нг, Кцойты Герм?н, Бесл?ны Л?гты Дзуары кув?ндоны л?ггадг?н?г, Къониаты Аз?, Бесл?ны ц?р?г, ?м? у? уацх?сс?г. ...?м? м?н? б?р?гбон амон?г Хъ?стуаты Белл? байгом кодта мадзал. Райхъуыст Уататы Бибойы хъ?л?с - «Уастырджийы зар?г». Ад?мы разм? рацыдысты кув?г л?г Кцойты Герм?н, чызг ?м? л?ппу ирон дар?сы, ?рт? к?рдзыны, физон?г ?м? б?г?ныйы къусим?. Герм?н й? къухт?м райста б?г?ныйы къус: - Алы бон ?гас н?м ц?ут! Абон у стыр б?р?гбон, ?м? й?м цы хорздзин?дт?м ?нхъ?лм? к?с?м, уыдон нын Хуыцауы ц?ст бауарз?д. Н? «сатанаты» ц?р?нбон бир? у?д, ?гайтма н?м ис, Сатанайым? ерыс к?нынм? й? ныфс чи бахаста, ах?м сылгойм?гт?. Абон н?м уаз?гуаты ?рбацыдысты Франций?, ?м? сын н? къух?мдз?гъд?й арф? рак?н?м. Н? ерысдзаут?н та н? з?рд? з?гъы, Сатанайау б?ркадкъух ?м? куырыхон куыд уой... Цалынм? жюрийы у?нгт? хатдз?гт? хастой, у?дм? ад?м?н цымыдисаг концерт равдыстой Галуаны вокалон-инструменталон ансамбль «Амонды Суадоны» архайджыт? Туаты Тугъан, Дз?р?гъ?сты Алин? ?м? Адырхаты Ирин?. Б?р?гбоны ад?м ?хсызгон?й ?мб?лдысты Ирыстоны ад?мон артист Г?джынаты Руслан ?м? Олгинск?йы ансамбль «Хурз?рины» архайджыт? К?луты Людмил?, Дзулаты З?лин? ?м? Кочысаты Марин?йыл. Ад?мы з?рд?т? ма с? аив кафт?й бар?сугъд кодтой Культур?йы Галуаны кафджыты къордт? «Суадон» (с? разамон?г Еналдыты Коля) ?м? «Беслан» (Дудиаты Олег). Уалынм? амон?г ныхасы бар радта жюрийы у?нг Дыдарты Георгий?н, ц?м?й ад?мы разм? рах?сса н? «сатанаты» ар?хстдзинад. Жюрийы у?нгт? фыццаг бынат саккаг кодтой Тедеты Жанн?й?н – Раздзог?й, дыккаг бынатм? рацыд Олгинск?йаг Музаты Фатим?, ?ртыккаг бынат ?рхаудта Дзускаты Луиз?м? - Ц?лыкк?й. С?рмагонд бынат л?в?рд уыд б?ркадкъух ?фсин?н ?гайты Жанн?й?н - Заманхъул?й. Ф?у?лахизу?вджыт? хорз?хгонд ?рцыдысты ?хцайы ф?р?зт? ?м? з?рдылдар?н л?в?ртт?й. Б?р?гбоны к?ронб?тт?н , к?д уарын райдыдта, у?дд?р Галуаны ф?зы ирон хъазт байгом кодтой Тетаты Эльврик ?м? Къониаты Аз?. С? у?здан кафт?н ад?м ?мдз?гъд кодтой уырдыг л?уг?й?. Францийы ирон диаспор?йы с?ргъл?уу?г Джанайты Лор? з?рд?бын?й арф? ракодта б?р?гбоны архайджыт?н. Уый загъта: - ?з дзурынм? д?р н? хъавыдт?н, уым?н ?м? тарст?н, м? ц?ссыг куы н? бауыромон. Ф?л? ме 'мб?лттим? абон ам цы дисаджы мадзал?н уыдыст?м ?вдис?н, уым?н ?мбал н?й. ?гайтма у?м, Бесл?н, ах?м хъару ис, ?гайтма у? ныфс н? асаст, царды зын ф?зил?нт?й н? т?рсут ?м? диссаджы б?р?гб?тт? аразын у? бон у! Н? з?рд? уын з?гъы з?ххон хорздзин?дт?. Стыр Хуыцау уын ц?ссыг макуыуал бавзарын к?н?д, ф?л? у? ц?сг?мттыл ?дзух абоны хуыз?н мидбылхудт хъаз?д! Б?р?гбон, ?ц?г?йд?р, рауад тынг р?сугъд ?м? цымыдисаг. Ц?риаты Валерий куыд загъта, афт?м?й Рахизфарсы районы цы мадз?лтт? ац?уы, уыдон?н ?дзухд?р в?ййы у?лдай аргъ. Уый ма й? ныхасы арф? ракодта н? районы «сатанат?н», ст?й б?р?гбонм? ах?м б?рнон ц?ст?нгас чи разд?хта, уыдон?н - Культур?йы Галуаны кусджыт?н, с? с?ргъы Сыкъаты Марат, ст?й мадзал баргонд к?м?н уыд ?м? йыл афт? з?рдиаг?й чи бакуыста, уыдон?н - методистт? Ходы Лид? ?м? Ларис?й?н. Къубалты Зин?, районы хайад «Иры Стыр Ныхасы» б?рнон ным?рдар.

Вестник Беслана

Источник: www.beslan.ru
 Читайте также:

В Правобережье стартовала операция «Автобус»

В период с 22 по 31 мая сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Правобережному району проводят операцию «Автобус». В её рамках была активизирована работа с соответствующей категорией участников дорожного движения. С водительскими коллективами госавтоинспекторы проводят профилактическ..

Ко Дню осетинского языка и литературы

Неделя осетинского языка и литературы в Правобережном районе завершилась автопробегом и зрелищным концертом. По словам очевидцев, невозможно было не обратить внимание на звуки осетинских мелодий, праздничной речи и сирен машин, звучащих из проезжающих автомобилей, красиво укра..

Знай наших!

В г.Нальчике в середине апреля состоялось первенство СКФО среди юношей 2001-2002 г.р. Участие в нем приняло 400 спортсменов. Победители первенства получили путевки на финал России, который пройдет во Владивостоке в октябре этого года. Сборную Северной Осетии представили ребята..

Бесланские спортсмены вновь в числе лучших!

В г.Владикавказе с 1 по 9 апреля проходило первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет. В соревновании приняли участие около 300 спортсменов. От Правобережного района выступил Борис Карибян, (50 кг), представитель боксерского клуба «Скиф». Борис провел четыре боя и во вс..

РАВНЯЙСЬ! СМИРНО!

В прошлый четверг Центром дополнительного образования детей в ГБОУ СОШ №8 был организован смотр-конкурс ребячьих войск «Аты-баты, шли солдаты!», посвященный знаменательной дате – 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В мероприятии участвовали школы ГБОУ им. Гер..

Пока память жива…

В минувшую субботу в СОК г.Беслана состоялось открытое первенство Правобережного района по борьбе самбо среди юношей 2000-2001 г.р., посвященное памяти первого президента Федерации самбо РСО-Алания Олега Бежаева. Помимо спортсменов с нашей республики в соревнованиях приняли уч..

Память будет крепче, чем гранит

Общероссийский комитет семей погибших защитников Отечества под председательством матери погибшего Героя России Андрея Днепровского Татьяны Днепровской, и «Боевое братство» организовали мероприятие, посвященное памяти Героев РФ Юрия Нестеренко и Андрея Днепровского. На Аллее Сл..

Проблемы выявлены,  задачи поставлены

На прошлой неделе состоялось заседание межведомственной Комиссии по безопасности дорожного движения АМС Правобережного района. Председатель комиссии Сослан Токов и госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД РФ по Правобережному району Валерий Томаев выступили с докладом о ситу..

Мнение редакции интернет сайта riasv.ru никогда не совпадает с мнением, высказанным в новостях.

Пользовательское соглашение   |   Контактная информация   |   Города
Copyright © 2014-2017 riasv.ru - региональное информационное агентство